5 juli 2024

Wat geloof je zelf? Slotavond: Toekomst

Geschreven door Jonge Remonstranten

Bij Arminius krijg je de ruimte om zelf te onderzoeken wat je gelooft en hoe je in het leven staat. Het is leuk en uitdagend om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Tijdens 6 avonden gaan we met elkaar nadenken over kernthema’s van het christelijk geloof: God, Jezus, Geest, mens, kerk en toekomst. Daarbij zijn er geen taboes, maar zijn we vooral benieuwd: hoe zie jij het? Wie dat wil kan tijdens de avonden proberen om een eigen ‘geloofsbelijdenis’ op papier te zetten. 

De gesprekken zijn via Zoom. Ter voorbereiding kan je de Goddeeltjes lezen die door remonstrantse theologen zijn geschreven.

De zesde en laatste avond is op dinsdag 9 juli over het thema ‘Toekomst’. Tijdens deze avond gaan we specifiek kijken naar het laatste stukje van de remonstrantse geloofsbelijdenis uit 2006:

“Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid
Amen”

Je kan ter voorbereiding wat bladeren/scrollen in het Goddeeltje ‘Toekomst’ van Christa Anbeek. Of laat je eigen gedachten vast eens gaan over de thema’s die in de belijdenistekst aan de orde komen: Tijd van leven; hoe geef je vorm aan de tijd die jou gegeven is? Voelt die tijd kort of lang? Wat maakt die tijd de moeite waard? Tijd van sterven; hoe kijk je aan tegen de dood? Iets om bang voor te zijn? Kan je je voorstellen dat de dood op enig moment welkom is? Wat betekent de dood van anderen, mensen dicht bij, voor jou? Tijd om ‘op te staan’; geloof je in leven na de dood? Welk beeld heb je daarbij? En dan die ’toekomst van God en wereld’, wat kunnen we daar onder verstaan? Zal er ooit een nieuwe tijd aanbreken, waarin alles zal zijn zoals God het heeft bedoeld: een toekomst van vrede en recht?

We beginnen om 19:30. Aanmelden en meer informatie via pastorarminius@gmail.com.

Gerelateerd