8 november 2022

Christelijk en transgender zijn, natuurlijk kan dat!

Geschreven door domineeberkvens

Ontmoet de 23-jarige Jack Woodruff. Hij schreef in het onlangs verschenen gelijknamige boek ‘Young, woke and christian’ het artikel ‘Christian and trans?’

In het artikel beschrijft hij zijn eigen zoektocht als trans man naar zijn christelijke identiteit aan de hand van de bijbel enerzijds en de ruimte die de kerk zou moeten bieden anderzijds. Hij zoekt naar inclusiviteit en vindt daar mooie ingangen toe. Natuurlijk heeft hij ook zijn vraagtekens bij de huidige praktijk. Het is een vlot leesbaar artikel dat stof tot oproept tot activisme en uitnodigt tot gesprek.

Dat gesprek wil Jack met ons voeren op donderdag 24 november 2022 om 20.30 uur via Zoom.

Zorg voor een kop koffie of thee, een glas wijn of een potje bier en ontdek de ruimte die in de bijbel bestaat en in de kerk aanwezig zou moeten zijn.

Gerelateerd