21 oktober 2021

Zinnige zondag juli 2022

Geschreven door irina

Op een nog nader te bepalen datum in juli gaan we een zinnige zondag organiseren

later volgt er meer informatie

Wil je er graag bij zijn of wil je meer informatie dat kan dan via secretarisarminius@gmail.com

Gerelateerd