Studentenpastoraat

In studentensteden kunnen studenten deelnemen aan de programma’s van de (meestal oecumenische) studentenpastoraten. Dat zijn bijvoorbeeld symposia, gesprekskringen, eetclubs of filmavonden. Ook kan een beroep gedaan worden op de studentenpastores (predikanten, priesters of pastoraal werkenden).

Studentenpastoraten
Amsterdam
Arnhem
Delft
Eindhoven
Enchede
Groningen
Leiden
Maastricht 
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht