Belijdenis: iets om over na te denken

Belijdenis: iets om over na te denken
Datum 20 mei 2016 - 22 mei 2016
Tijd 18:00 - 15:00 uur
Locatie Gorinchem
Entree
25 euro

Bij de Remonstranten mag je zelf je belijdenis schrijven: je mag zelf bepalen wat je wel en niet gelooft. Zolang je de beginselverklaring maar onderschrijft: deze korte verklaring zegt dat de Remonstrantse Broederschap een geloofsgemeenschap is “die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen”.

Remonstranten geloven niet dat geloof vast staat, het verschilt per persoon, maar het verandert ook. Daar willen we tijdens dit weekend eens bij stil staan. Want zodra je je catechesatie hebt afgerond en je belijdenis hebt gedaan, sta je nog zelden bij het geheel van wat jij gelooft.

Icommissiesk heb nog geen belijdenis gedaan

Het weekend is voor alle jonge Remonstranten bedoeld die willen nadenken over wat ze geloven. Denk je er over om belijdenis te gaan doen? Dan heb je tijdens dit weekend de tijd om er over na te denken en met anderen van gedachte te wisselen.

Ik heb al belijdenis gedaan

Sta dan nog een stil bij wat je toen schreef. Sta je daar nog steeds achter? Zou je nu andere waarden benadrukken? Sta je überhaupt nog wel eens stil bij wat geloven voor jou betekent?

Wat gaan we doen?

Tijdens het weekend wisselen we stiltemomenten af met gesprekken, wandelingen en maaltijden. Rotterdams predikant Christiane Berkvens zal ons een ochtend of middag vergezellen. Daarnaast gaan we onze twitterbelijdenis schrijven en op een creatieve manier nadenken over God.

Hoe en wat

We brengen het weekend door in het huis van Saskia’s zus in Gorinchem. Vanaf vrijdagavond 18 uur ben je hier welkom. Het programma duurt tot zondagmiddag 15 uur. Kosten zijn 25 euro. Wil je je opgeven? Mail dan naar Saskia.

Ter inspiratie

Dit is de Remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006. Je hoeft deze geloofsbelijdenis niet (volledig) te onderschrijven! Kijk hier voor meer info over de geloofsbelijdenis of waar de Remonstrantse Broederschap voor staat.

Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden
in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt
en geschonken wordt;

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend,
God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om
met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid
Amen

Agenda