Jonge Remonstranten

Wat is Jong?

Jonge Remonstranten zijn tussen de 20 en 35 jaar oud. Ze zijn student of young-professional. Hierdoor herkennen we de vragen en twijfels die bij de ander leven. Om die herkenning te behouden zijn we heel streng, val je niet binnen de leeftijdscategorie? Dan kun je helaas niet meedoen aan onze activiteiten. Jonge Remonstranten bij Caella

Wat is Remonstrant?

De Remonstranten vormen een klein kerkgenootschap met in totaal ruim 6000 leden en vrienden verdeeld over ongeveer 45 gemeenten. Dit zijn volwassen leden en vrienden die zelf lid geworden zijn. Doopleden kennen we niet.

Sinds het ontstaan zo’n vier eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de grote protestantse kerk geweest met een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. Ze liepen voorop bij de toelating van vrouwen tot het ambt van predikant en richtten mede de Wereldraad van Kerken op. In 1986 waren we voorpaginanieuws bij de New York Times, toen de Remonstrantse Broederschap als eerste christelijke kerk ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht.

Als Remonstrant ben je heel vrij in wat je gelooft, zolang je de beginselverklaring maar onderschrijft. Dat klinkt leuk, zelf bepalen wat je gelooft, maar bedenk het maar eens! Je krijgt niet in hapklare brokken uitgelegd hoe de wereld in elkaar zit, dat moet je zelf ontdekken. Het dialoog met andere mensen, remonstrants, christelijk, religieus of niet, is heel belangrijk. Dan krijg je scherp waar jij voor staat, wat jij gelooft.

Wil je met ons mee doen, maar ben je geen Remonstrant? Dat hoeft ook niet! Iedereen is welkom bij ons, zolang jij je thuis voelt.

Waarom een aparte gemeente?

Lang niet overal is een Remonstrantse gemeente, en in lang niet alle gemeenten is een groep actieve jongeren. Daarom hebben we ons landelijk georganiseerd. Bovendien, jonge mensen zijn flexibel en mobiel. We verhuizen nog wel eens voor studie of werk, maar we willen wel blijven verbonden blijven.

Deze verbondenheid vinden we makkelijker bij de Jonge Remonstranten, we herkennen elkaars vragen, twijfels en verhalen. Want we zitten in dezelfde levensfase. En bovendien, iedere week naar de kerk? Dat is niet meer van deze tijd. Onze gesprekskringen, activiteiten en weekendjes weg, met ruimte voor bezinning en gezelligheid, zijn dat wel!

Waar zitten we?

De Jonge Remonstranten zijn een landelijke gemeente. We hebben geen eigen gebouw, maar zijn tijdens de gesprekskringen vaak in het landelijk bureau in Utrecht. De andere activiteiten vinden overal in Nederland, en soms daarbuiten, plaats.

Wat doen we?

Zes keer per jaar is er een gesprekskring. Tijdens deze gesprekken verdiepen we ons in een bijbeltekst, een interessante documentaire of hebben we een gastspreker. We verbinden het onderwerp van de gesprekskring aan ons eigen leven en ons eigen geloof.

Tussen de gesprekskringen door hebben we een aantal activiteiten die ieder jaar weer terugkomen. Het startweekend in september, het kloosterweekend in november, het kerstdiner in december en rond februari zijn we te gast bij een ‘gewone’ gemeente.

We hebben niet, zoals traditionele gemeenten, een wekelijkse kerkdienst. Sommige Jonge Remonstranten sluiten zich ook aan bij de gemeente in (de buurt van) hun woonplaats. Bij de Remonstranten in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn zeer actieve Jonge Remonstranten, met druk bezochte activiteiten. Deze activiteiten vind je ook in onze agenda.