Beraadsdag

Beraadsdag
Datum 10 maart 2018
Tijd 10:30 - 16:00 uur
Locatie Hengelo

Ieder jaar organiseert het Landelijk Bureau de Beraadsdag: een dag voor alle remonstranten. Op deze dag worden er lezingen en workshops rondom een thema gegeven. En er is alle ruimte om remonstranten uit andere delen van het land te ontmoeten. Lijkt wel een beetje op Arminiusactiviteiten 😉

De Jonge Remonstranten mogen de dag aftrappen met een kort bezinningsmoment dat aansluit bij het thema. We hebben al een idee wat we willen doen, maar zoeken nog een aantal Jonge Remonstranten die mee willen doen. Je kunt je opgeven bij Saskia (voorzitterarminius@gmail.com). Daarna mag je gratis deelnemen aan de Beraadsdag.

Spetterende Beraadsdag!

Over ruim een maand is de Remonstrantse Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt deze gehouden in de Waterstaatskerk in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu is het moment om u daarvoor op te geven via de webshop van de website www.remonstranten.nl.  Opgeven kan natuurlijk ook via de mail info@remonstranten.org of telefonisch 030 – 2316970. Vorig jaar in Delft moesten we mensen teleurstellen, dus wees er snel bij.

Hopelijk heeft het interview met hoofdspreker André Droogers in het vorige nummer van AdRem al uw belangstelling getrokken. Als u het onderstaande voorlopige programma bekijkt, dan weet u dat u niet mag ontbreken.

Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website,
www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/

Programma

Ochtend
André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:

A1 Films als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel
A2 ‘Zoektocht naar zinvol leven’, door Claartje Kruijff  (o.v.)
A3 Workshop tekenen of schilderen, begeleider wordt gezocht
A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong
A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)

B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving
B2 Houvast in muziek,  begeleider wordt gezocht
B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama
B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud
B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers

Agenda