Gesprekskring Jonge Remonstranten Arminius

Gesprekskring Jonge Remonstranten Arminius
Datum 18 mei 2016
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Utrecht

Jezus in de tempel 2Dit keer lezen we het verhaal van de 12 jarige Jezus in de tempel: wat zegt dat over de verhouding van Jezus tot zijn aardse ouders? Naar aanleiding van dit verhaal praten we over de vraag in hoeverre onze ouders of grootouders gidsen voor ons zijn (geweest). En op welke manier zijn zij dan gidsen voor je: gidsen in het leven als zodanig, bij keuzes die je maakt of gemaakt hebt – of in spiritueel opzicht?

De gesprekskring is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Jonge Remonstranten van Arminius. Iedere avond heeft een thema, dat kan een film zijn, een gastspreker of een bijbeltekst. Op basis van dit thema gaan we met elkaar in gesprek, wat vinden we ervan, kunnen we er iets mee, past het in ons eigen leven?

Opgave voor deze avond is niet verplicht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze predikant Japke

Agenda