Jongerendienst ‘Geven en Krijgen’

Jongerendienst ‘Geven en Krijgen’
Datum 15 januari 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Utrecht

Geven en krijgen

We lezen de gelijkenis van de schuldenaars (Matth. 18: 23-34), over een koning die zijn dienaar een grote schuld kwijt scheldt, en diezelfde dienaar die een schuld van een collega opeist.
De uitleg lijkt makkelijk: dat is niet eerlijk ! Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Als iemand een royaal gebaar maakt, wees dan net zo royaal bij mensen die jou iets schuldig zijn. Maar is het wel zo makkelijk?
In hoeverre zijn we zelf in staat elkaar iets te schenken zonder iets terug te (willen) ontvangen?
Moet het altijd in evenwicht zijn, of is het zaliger te geven dan te ontvangen (Handelingen 20: 35)?
Volgens de theoloog Marc De Kesel is de mens alleen tot vrijheid in staat binnen de onderlinge relatie van “geven en krijgen” – we denken na over hoe dat in ons leven speelt.

Zinnige Zondag

Met een thema als dit moet er heel wat na te praten zijn. Daarom lunchen we samen na de jongerendienst. Zo maken we er een hele zinnige zondag van!

Agenda