Zinnige Zaterdag

Zinnige Zaterdag
Datum 20 januari 2018
Tijd 15:00 uur
Locatie Utrecht

Voorbereiding jongerendienst èn Nieuwjaarsborrel

Zinnige Zaterdag

Zaterdag: boodschappen doen, schoonmaken in huis, sportschool. Zou je aan de zaterdag ook verdieping toe kunnen voegen? We gaan het proberen! Zinvol zal deze zaterdag sowieso zijn, want we bereiden samen de jongerendienst voor, die we een maandje later in Hoorn houden. We gaan niet alleen liederen uitkiezen en de lezingen verdelingen, we gaan eens goed nadenken over het thema van onze dienst.

We krijgen hierbij hulp van Bert Dicou, predikant in de remonstrantse gemeente Hoorn. Een oude bekende van ons, hij was eerder al eens bij de gesprekskring aanwezig.

Nieuwjaarsborrel

Een Zinnige Zaterdag is niet zinnig zonder gezelligheid. En hoe kun je dat aan het begin van 2018 beter doen, dan met een nieuwjaarsborrel?

Exact begintijdstip en locatie volgen nog.

Agenda