20 juli 2019

Terugblik Antwerpen

Geschreven door Jonge Remonstranten

In het Pinksterweekend hebben we met tien jonge remonstranten cultuur geproefd in deze stad. Tijdens een inspirerende stadswandeling hebben we onder de bezielende leiding van twee enthousiaste gidsen verschillende wijken in Antwerpen bezocht. We zagen hier hoe mensen uit verschillende landen zich in een bepaalde buurt verzameld hebben en de stad met de producten en het voedsel uit hun land van herkomst hebben verrijkt.

Tijdens een bezoek aan een stadspark hebben we kennisgemaakt met de kunst van performance act en tijdens een oecumenische pinksterviering op zondagochtend hoorden we verschillende voorgangers en koren met diverse culturele achtergronden allemaal in hun eigen taal spreken en zingen.

We zijn naar een bijeenkomst gegaan, waarin met verschillende lezingen werd stilgestaan bij de 400-jarige geschiedenis van de remonstranten, en hebben een project bezocht waar verschillende kunstenaars hun werk maken en tentoonstellen. Naast het inhoudelijke programma was er uiteraard ook ruimte voor gezelligheid, lekker eten en goede gesprekken.

Gerelateerd