8 maart 2015

Jongerendienst 2015 in Dordrecht

Geschreven door Jonge Remonstranten

Tijdens de gesprekskring van maart hebben we gesproken over de Emmausgangers. Een heel bekend verhaal, maar wanneer je de tekst wat beter doorleest gebeuren er verbazingwekkende dingen. Waarom herkennen de leerlingen Jezus niet direct? Waarom verlaten ze de stad eigenlijk? Waarom maakt Jezus zich niet direct bekend? Tijdens de dienst werden deze en andere vragen verder uitgediept.

Het geheel werd omlijst door een gelegenheidskoortje van Jonge Remonstranten.

Tijdens de koffie, na de dienst, hebben we interessante gesprekken gehad met de Dordtse gemeenteleden.

Carolien aan het vertellen Annemijn met raam Japke op de preekstoel Arminiuskoor

Gerelateerd