Te doen bij anderen

Niet alleen binnen Arminius worden activiteiten georganiseerd voor Jonge Remonstranten. Ook in diverse ‘gewone’ gemeenten zijn actieve groepen met jongeren. Veel van deze jongeren komen ook naar de activiteiten van Arminius. Hieronder vind je een kort overzicht van de activiteiten per gemeente. De data staan ook in onze agenda.

Jonge Remonstranten in Rotterdam

Praatje Pot

Een aantal Jonge Remonstranten eet eens in de zes weken bij elkaar thuis. Om bij te kletsen en om zinnige, inhoudelijke gesprekken te voeren. Een iemand kookt en een iemand bereidt de inhoud voor. Soms nodigen we een van de Rotterdamse predikanten uit. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Saskia.

Studentenpastoraat Rotterdam

Sinds kort is de studentenpastor in Rotterdam van remonstrantse huize. Kijk voor meer informatie over het studentenpastoraat op studentenpastoraat010.nl

Jonge Remonstranten in Utrecht

Gesprekskring voor jongeren
Lunchen na de kerkdienst

 

Jonge Remonstranten in Amsterdam

Kring voor dertigers

Eens in de maand wordt een maatschappelijk thema besproken, gecombineerd met een bijbelverhaal. Om de bijbelverhalen beter te leren kennen en om je richting te bepalen in deze veelzijdige wereld. Onderzoek of je mee wilt praten en e-mail ds Joep de Valk of bel 0653 391524

Bijbelen@Vrijburg

Wat hebben de verhalen, spreuken, liederen en poëtische teksten die zijn gebundeld in de bijbel ons vandaag de dag nog te zeggen? Is het mogelijk om duizenden jaren oude woorden onder het stof van eeuwenlange kerkelijke interpretaties vandaan te halen en ze opnieuw te bekijken? Iedereen tussen 18 en 35 jaar die de uitdaging wil aangaan om de bijbel met nieuwe ogen te leren lezen en zijn actualiteit te ontdekken, is van harte welkom om mee te doen. Komend seizoen komen we elke derde dinsdag van de maand bij elkaar in Vrijburg. Contactpersoon: ds Jessa van der Vaart.

Jonge Remonstranten in Hoorn

20- tot 40’ers groep

De 20- tot 40’ers-groep komt bijeen op dinsdagen van 18:30 – 21:30 uur (met maaltijd), eens in de zes weken. Voor de volgende bijeenkomst: stuur een e-mail naar Bert Dicou.

Jonge Remonstranten in Groningen

Frisse Blik

De “Frisse Blik” (12 deelnemers) is een groep van actieve 30’ers en 40’ers die maandelijks bijeenkomt op donderdagavond. Geloofsthema’s in de breedste zin worden verbonden met persoonlijke inspiratie en ieders dagelijks leven. Veel deelnemers zijn actief in de gemeente. Contactpersoon: Lense Lijzen.

Zinzoekers in Den Haag

Zinzoekers is een netwerk van twintigers en dertigers, die wonen, studeren of werken in de regio Den Haag en die zoeken naar betekenis. Zinzoekers staat open voor iedereen: sommigen hebben een christelijke achtergrond, anderen een ander geloof of levensovertuiging. Wat we delen is de interesse in zingeving en spiritualiteit en in elkaar. We gaan samen op zoek naar betekenis en willen een bijdrage leveren aan de stad en elkaars leven. We delen met elkaar, luisteren naar elkaar en leren van elkaar.

Zinzoekers is een initiatief van Stek, voor stad en kerk. Stek is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie en kerk Den Haag. Stek stimuleert mensen zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, te versterken en te bezielen.

Studentenpastoraat

In diverse studentensteden zijn er studentenpastoraten. Zij organiseren allerlei activiteiten speciaal voor studenten. Meer informatie vind je hier.