21 januari 2016

40 dagen met Teresa van Avila

Geschreven door Jonge Remonstranten

Als je bidt, bid dan. Als je danst, dans dan!

Op weg naar Pasen met Teresa van Avila

Tijdens de veertigdagentijd wil de Oecumenische Studentengemeente Utrecht (EUG) de ‘weg naar binnen zoeken’. Niet alleen tijdens de zondagse vieringen en in de Goede week, maar ook door middel van een vastenkalender, en diverse activiteiten.

Gids en/of goeroe voor deze 40 dagen is Teresa van Avila, een 16e eeuwse Spaanse mystica, die rondtrok om kloosters te stichten en te hervormen, een zelfbewuste vrouw in een door mannen gedomineerde wereld. En een Godzoeker, iemand die zich richtte op gebed, extatische ervaringen had, op zoek gaat naar haar ziel, waarvoor ze de metafoor van de ‘innerlijke burcht’ gebruikt. Dat gaat voor haar ook gepaard met innerlijke strijd, het loslaten van haar ego, met een donkere nacht zoals haar medebroeder Johannes van ’t Kruis dat omschreven heeft. Gericht op de weg naar binnen, om de creatieve liefde geboren te laten worden, en zo in de wereld te staan. Levend in het Nu, biddend en dansend, tussen de potten en de pannen in de keuken is Gods licht te vinden.

Dit wordt concreet gemaakt door middel van een aantal activiteiten en de vastenkalender. Een kort overzicht van de activiteiten staat hieronder weergegeven. Voor meer informatie, kosten en aanmelding verwijzen we je naar de website van de EUG over de vastentijd.

ProgrammaSchilderij Teresa van Avila

1. Dansmeditaties in de kerk
Dans!kerk wil mensen in kerken in aanraking brengen met de kracht van vrije dans en beweging. In de dansmeditaties word je de mogelijkheid geboden om in vrijheid de verbinding met de ander, jezelf en God te ontdekken. We dansen zonder te praten met elkaar en laten ons lichaam en de muziek het gesprek voeren met onszelf, de ander en met God. Je hoeft geen ervaring met dans te hebben.

Data: woensdagavond 17 januari en zaterdag 5 maart

2. De spiritualiteit van de karmel
Marieke Rijpkema (51) maakte de afgelopen jaren de keuze om in te treden bij de orde van de Karmel en deed dit jaar haar eeuwige professie, waarmee ze zich voor de rest van haar leven verbindt aan de orde. Zij wil ons graag vertellen over haar keuze voor religieus leven en de spiritualiteit van de Karmel.

Datum: woensdagavond 2 maart

3. Schilderworkshop rond ‘de burcht van de ziel’
Teresa van Avila was iemand die de verbeelding gebruikte. Zij zag bijvoorbeeld het gebed als waterval en de ziel als een kasteel met vele kamers, die je kan doorlopen om bij God te komen. Met beelden en gedichten van Teresa voor ogen, gaan we intuïtief schilderen en tekenen. Iedereen is van harte welkom, ook mensen die denken niet te kunnen tekenen/schilderen.

Datum: maandagavond 14 maart

4. Workshop ‘De smaak van vasten’
Tijdens deze avond kun je de betekenis van vasten voor verschillende tradities en voor jezelf ontdekken.

Datum: dinsdagavond 9 februari

5. Lectio Divina met Teresa van Avila
Met een tekst van Teresa, met symbolen en meditatie word je uitgenodigd de weg naar binnen te zoeken, naar jouw ziel.

Datum: woensdagavond 9 maart

Gerelateerd