28 mei 2016

Buitenlandreis 2017: Israël en Palestina

Geschreven door Jonge Remonstranten

Berlijn staat al twee jaar op de planning als bestemming voor een buitenlandreis. Helaas is er weer een mooi plan tussengekomen!

We gaan naar Israël en Palestina!

De precieze planning wordt nog uitgewerkt. Maar een aantal dingen staan al vast:

reisdatum: 10-19 mei 2017

kosten: 1000 euro per persoon, we hebben diverse fondsen aangeschreven om dit bedrag te kunnen verlagen. Maar vooralsnog houden we dit bedrag aan.

Wat gaan we daar doen?

We willen een blik werpen achter de muren, bewoners van Israël en Palestina ontmoeten en natuurlijk belangrijke religieuze plaatsen bezoeken. Focus van de reis is inzicht krijgen in het dagelijks leven van lokale gemeenschappen. Waar mogelijk zullen we logeren in gastgezinnen en praten met jongeren.

Opgave

Deze mooie kans wil je natuurlijk niet missen! Je gaat Israël op een hele andere manier leren kennen dan tijdens een gebruikelijke vakantie. Wil je je alvast aanmelden? Mail dan naar Japke.

Gerelateerd