19 november 2023

Gesprekskring: Wat geloof je zelf?

Geschreven door Jonge Remonstranten

Bij Arminius krijg je de ruimte om zelf te onderzoeken wat je gelooft en hoe je in het leven staat. Het is leuk en uitdagend om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Tijdens 6 avonden gaan we met elkaar nadenken over kernthema’s van het christelijk geloof: God, Jezus, Geest, mens, kerk en toekomst. Daarbij zijn er geen taboes, maar zijn we vooral benieuwd: hoe zie jij het? Wie dat wil kan tijdens de avonden proberen om een eigen ‘geloofsbelijdenis’ op papier te zetten. 

De gesprekken zijn via Zoom. Ter voorbereiding kan je de Goddeeltjes lezen die door remonstrantse theologen zijn geschreven.

De eerste avond is op maandag 15 januari (thema ‘Mens’). Op die avond prikken we ook de andere data. Lukt 15 januari voor jou niet, maar zou je wel graag aan de gesprekskring deelnemen? Stuur even een mailtje!

Aanmelden en meer informatie via pastorarminius@gmail.com.

Gerelateerd