5 juli 2016

Jonge Remonstranten: ze bestaan nog!

Geschreven door VrijZinnig

 

En dat willen we graag zo houden. Daarom vraagt het bestuur van Arminius meer aandacht voor het binden van jongeren aan de remonstranten. Het landelijk bestuur van de Remonstranten houdt zich daar op dit moment niet actief mee bezig. Wel wordt de predikant van Arminius en het project deLeven Ede gefinancierd. Enkel financiële steun bieden is een gemiste kans, want de remonstrantse manier van geloven is wel degelijk interessant voor jongeren. Arminius bewijst dit, maar ook de diverse lokale gemeenten met een actieve groep jonge remonstranten.

wachten voor de synagogeOm het gesprek op gang te brengen heeft onze predikant Japke, samen met predikanten Bert Dicou en Reinhold Philipp en het Arminiusbestuur, een notitie opgesteld. Hierin hebben we nagedacht over wat de jonge remonstranten zelf kunnen doen: bijvoorbeeld contact opnemen met jongeren die wel ingeschreven staan, maar niet actief zijn bij een gemeente. Want wat blijkt, er staan in totaal 262 jongeren in de leeftijd 18-35 jaar ingeschreven bij de remonstranten! Dat zou je vaak toch niet zeggen. Wij verwachten hier onder andere jongeren te vinden die wel weer iets willen met de remonstranten, maar die niet in de buurt van een lokale gemeente wonen of er geen aansluiting bij vinden.

Daarnaast zouden we graag die gemeenten, die nu actief bezig zijn voor jongeren, eens samenbrengen en best practices vergelijken. In diverse gemeenten is een jongerenwerker aangesteld, die zich met name richten op tieners. In Utrecht en Rotterdam zijn er heel wat actieve twintigers en dertigers. Hoe houd je deze mensen gemotiveerd en geïnteresseerd?

Onze doelen

We hebben ons een aantal doelen gesteld:

  • in 2020 is er in elke grotere remonstrantse gemeente een groep jongeren tot 35 jaar actief, onder begeleiding van (een van) de predikant(en);
  • het streven is dat er eind 2020 (landelijk geteld) 150 betrokken vrienden en leden tussen de 18 en 35 jaar aangesloten zijn bij de remonstranten (plaatselijk of landelijk);
  • vanaf september 2017 komt er een aanbod voor oud Arminianen en andere jongeren,  met enkele keren per jaar een landelijke bijeenkomst. Dit omdat de oud-Arminianen niet altijd onderdak vinden in lokale gemeenten;
  • we houden goed contact met de mensen van deLeven Ede en zullen de kennis die met deze pilot opgedaan wordt meenemen.

Jonge Remonstranten lunchen in St. James's Park

 

In de CoZa

Onlangs is deze notitie in de CoZa besproken. We hebben op dit moment helaas nog geen reactie terug gekregen. Het is waarschijnlijk dat onze voorzitter Annemijn uitgenodigd wordt om mee te praten over de evaluatie van de campagne, die groep onder de 45 jaar oud zal hierin meegenomen worden.

Wij hopen op deze manier jongeren(beleid) weer op de agenda te zetten. We verlangen geen uitgebreide beleidsplannen, maar wel aandacht voor de mogelijkheden. Wij vinden het remonstrants gedachtegoed te waardevol, te zinnig en de Jonge Remonstranten te gezellig, te interessant om niet te delen.

Lees meer van en over de Jonge Remonstranten in ons magazine VrijZinnig. Onze editie van juni 2016 kun je ook online lezen.

Gerelateerd