12 januari 2017

#Zin_in_verandering

Geschreven door VrijZinnig

VrijZinnig december 2016

VrijZinnig hoort bij Arminius en toch is in december de laatste VrijZinnig op de mat gevallen. Vanwaar die verandering?

We hebben tijdens meerdere ALV’s over de VrijZinnig gesproken en iedereen ziet nog altijd meerwaarde in een tastbaar blad. Om Paulus te citeren: “Onderzoekt alles en behoudt het goede” (1 Thessalonicensen 5:21). Dus dat gaan we doen!

Lees hier online de laatste VrijZinnig

Want laten we voorop stellen: we stoppen niet met het uitgeven van een blad voor en door Jonge Remonstranten. Maar het format verandert wel: minder een magazine met artikelen, meer een blad dat vertelt wie wij zijn, wat wij doen en wat er bij andere gemeenten te doen is voor jongeren. Natuurlijk zal er een inhoudelijk artikel in staan, maar dat is niet meer de basis. Het nieuwe blad moet voor de leden een snelle update zijn en bij anderen interesse wekken.

Wat doen we met de inhoud?

We zijn een kerkelijke gemeente, dus inhoud moet er zijn. Deze gaan we online verspreiden, dat past meer in deze tijd. Tweewekelijks publiceren we op arminius.remonstranten.nl een artikel. Geschreven door een redactielid of een andere Jonge Remonstrant, aansluitend bij wat voor hem/haar op dat moment relevant is. Dit online artikel verspreiden we eenvoudig via Facebook en Twitter. Zo hopen we meer naamsbekendheid te krijgen en meer interesse te genereren in onze activiteiten.

Waarom deze verandering?

Als VrijZinnig zo verbonden is aan Arminius, waarom dan toch stoppen? Het antwoord is simpel, omdat de investering niet meer loont. Niet alleen het financiële plaatje, maar ook de tijd die de redactie in het schrijven stopt is niet meer in verhouding met de mate waarin de huidige VrijZinnig gelezen wordt. Zowel door onze leden als in andere remonstrantse gemeenten. Door geld en energie op een andere manier in te zetten hopen we meer lezers te trekken.

Wat verandert er nog meer?

De inhoud verandert, de lay-out verandert en de naam verandert. Misschien dat dit laatste nog wel het pijnlijkst zal zijn. We zijn echter niet de enigen die een magazine met deze naam uitgeven, de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten (VVP) geeft ook een VrijZinnig uit. Bovendien roept de naam ‘VrijZinnig’ niet direct associaties op met Jonge Remonstranten. Niet dat het eenvoudig zal zijn om een nieuwe naam te bedenken, we zijn er nog hard over aan het nadenken.

Ook in de redactie wijzigt er het een en ander, je hebt het misschien al gelezen. Na jarenlange trouwe dienst stopt onze geweldige hoofdredacteur Matti. Als echte docent Nederlands heeft zij de redactie gedrild en gezorgd dat wij leuke en leesbare artikelen schreven. Dat VrijZinnig al die jaren een lezenswaardig blad is gebleven is haar verdienste.

Ook Liesbeth stopt als redactielid, we zullen haar artikelen over de actualiteit èn geschiedenis zeker missen. Gelukkig komt Nienke ons van frisse ideeën voorzien. Haar eerste artikel vindt je in deze editie.

Maart 2017

In maart 2017 zal ons nieuwe blad bij je op de mat vallen. Daar zullen nog een aantal brainstormsessies aan vooraf gaan. Bruis je van de creativiteit? Neem contact op met Saskia (pr.arminius@remonstranten.com) en verander mee!

Gerelateerd