13 januari 2017

Remonstrants geloven in Rotterdam

Geschreven door Jonge Remonstranten

Een aantal Rotterdamse jonge Remonstranten eet zo af en toe samen om daarna een goed gesprek te voeren. De centrale vraag deze keer was: wat ontvang jij in de kerk dan wel wat ontvang jij van je geloof?

De antwoorden varieerden nogal. De een creëert dagelijks een moment van bezinning en gebed. Gaat regelmatig naar een reguliere kerkdienst en andersoortige vieringen. Zij heeft een vast geloof en ervaart vaak de aanwezigheid van God.

De ander gaat bijna wekelijks naar de kerk, maar van geloven is nauwelijks sprake. De kerkdienst is een goed begin van de zondag en een plek om mensen te ontmoeten. Van de preek blijft niet veel hangen.

Eigen geloof

Ieder mens heeft zijn of haar eigen geloof en daarmee ontvangt iedereen ook wat anders. Of toch niet? Is ons remonstrantse beeld niet al te individualistisch? Is dat niet hetzelfde als denken dat ieder mens, dat jij, uniek bent? Het is schrikbarend om te zien hoe trendgevoelig je toch bent en in welke mate je leven lijkt op dat van de mensen om je heen.

Dat geloven ook op massale wijze kan, dat kwam tijdens ons gesprek ook naar voren. Er werd gerefereerd aan ‘hillsong’. Na een korte googlesessie blijkt dat een internationale christelijke beweging te zijn. Zeer populair onder jongeren en met ‘worships’ in grote stadions en muziekcentra. Kijkend naar enkele YouTube filmpjes zie ik concerten met popsongs, die, als woorden als ‘god’, ‘Jesus’ en ‘spirit’ vervangen worden door ‘boyfriend’ en ‘girlfriend’, zo in de top40 zouden komen.

https://youtu.be/Eifp_HfQsOo

Overtuiging

Je ziet de zaal vol staan met in vervoering gebrachte jongeren. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zo’n geloof zou hebben. Tegelijkertijd vraag ik me af waar al die jongeren zijn, wat zij in het dagelijks leven doen. Zo’n stadion vol met jongeren die overtuigd zijn van de liefde en de boodschap van Jezus, die moeten toch een bak goedheid aan de wereld geven?

Foei, ik ben te sceptisch. Desondanks zouden onze remonstrantse predikanten toch eens wat van deze beweging moeten overnemen. Voordat alle remonstrantse jongeren ongelovig de kerk verlaten.

Jongerendienst ‘Geven en Krijgen’
15 januari 2017, 10:30 - 11:30 uur, Utrecht

Geven en krijgen We lezen de gelijkenis van de schuldenaars (Matth. 18: 23-34), over een koning die zijn dienaar een grote schuld kwijt scheldt, en diezelfde dienaar die een schuld van een collega opeist. De uitleg lijkt makkelijk: dat is niet eerlijk ! Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Als iemand een royaal gebaar maakt, wees dan...  Lees verder

Gerelateerd